Netwerk WAALWIJK

Netwerk Waalwijk brengt als bedrijvennetwerkclub ondernemers bij elkaar. Zij doen dit in een herkenbaar Brabantse ontspannen sfeer, met als belangrijkste doel om tot zakendoen te komen door intensieve persoonlijke contacten.

Waalwijks bedrijvenplatform

Het Waalwijks bedrijvenplatform is de belangenbehartiging voor het Waalwijkse bedrijfsleven. Zij zet zich in voor een verbetering van het overleg tussen de Waalwijkse ondernemingen en de gemeente. Dit overleg moet leiden tot optimalisering van het (fysieke) ondernemingsklimaat.

Partners

Sament – Bouwen voor nu en later
Demografische, economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zorgen voor een veranderende markt van woningbouw. Mensen leven nu eenmaal grillig. Hun wensen veranderen voortdurend en ze verwachten dat hun woonsituatie en werkomgeving zich daar aan aanpast.

Op initiatief van 6 bouwbedrijven is het co-makership Sament gevormd, een kenniscentrum dat in samenwerking met speciaal geselecteerde toeleveranciers een innovatief bouwsysteem neerzet. Door hoge kwaliteit, laag energieverbruik en een hoge mate van aanpasbaarheid, kan op elk moment in de exploitatieperiode het casco eenvoudig en goedkoop veranderd, gemoderniseerd of uitgebreid worden. Door middel van het demonteren, aanvullen en hermonteren van gevelelementen wordt het mogelijk ons te richten op uw wensen van nu en in te spelen op de veranderende marktbehoeften in de toekomst.

Het bouwsysteem van Sament is duurzaam en CO2-neutraal wat betreft de gebruikte grondstoffen en productiemethode. Door de uitgekiende detaillering is er nauwelijks afval tijdens de productie van de bouwcomponenten. Omdat hout het voornaamste constructiemateriaal is, kan worden bespaard op transport en fundering. Daardoor is de CO2 uitstoot gemiddeld 20% lager dan bij bouwsystemen in beton, metselwerk of kalkzandsteen. Met het bouwsysteem realiseert Sament woningen, werkplekken, scholen en zorgvoorzieningen, die een voordelige exploitatie koppelen aan functionaliteit en flexibiliteit.

Sament bundelt de kennis en kunde van de aangesloten bouwbedrijven, de toeleverende industrie en diverse samenwerkende adviesbureaus met een landelijke spreiding. De expertise en ervaring van elke Sament-partner is voor alle andere partners beschikbaar en kan daarmee in alle projecten worden benut. Deze hechte samenwerking garandeert bovendien transparantie en continuïteit. U bent immers niet langer van één partij afhankelijk.

KOBUS>NL

Kleijngeld Onderhoud is partner van KOBUS>NL.
KOBUS>NL is een landelijk netwerk van zelfstandige MKB bouwbedrijven gericht op hoogwaardige bouwkundige en technische dienstverlening.

Of het nu gaat om gebouwbeheer, bouwkundige aanpassingen of projecten; met een praktische aanpak garanderen wij uniforme afspraken, werkwijze én kwaliteit. Met onze 24/7 calamiteitenservice kunnen wij overal binnen één uur ter plaatse zijn. Uit ervaring zijn wij gewend de regie te voeren met als doel uw gebouwen in optimale conditie te houden, te verbeteren of uit te breiden.

Bent u in het bezit van vastgoed dat lokaal, regionaal of landelijk is gevestigd en zoekt u 1 professionele partner? Dan is KOBUS>NL de oplossing!

BouwGarant
Kleijngeld is lid van BouwGarant. De stichting is in 1995 opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer. Hiervoor is destijds een garantieproduct ontwikkeld dat nu bekend staat als de VerBOUWgarantie.

Bouwend Nederland
Kleijngeld is lid van Bouwend Nederland. Deze vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.