Certificaten

Certificaten 

SKG-IKOB, het Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB) en BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB), is onze partner voor de certificering van ons veiligheidsbeheersysteem: ISO 9001, ISO 14001 en VCA**.

Bouwen is een complex samenspel van disciplines. Om de kwaliteit van bouwmaterialen en bouwprocessen te verhogen en faalkosten te verlagen, is een adequate kwaliteitsbeheersing noodzakelijk. Door middel van het certificeren van kwaliteitssystemen kunnen vooraf geformuleerde prestaties in de praktijk daadwerkelijk gehaald worden. Bovendien kan systeemcertificatie bijdragen aan meer efficiency in de interne bedrijfsprocessen.

Jaarlijks controleert SKG-IKOB het door Kleijngeld gehanteerde VGM-beheersysteem en kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren van nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw, alsmede het uitvoeren van een 24-uurs calamiteitenservice. Controle vindt plaats op veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten (VCA) en zorg, beheersing en borging (ISO 9001).