Kleijngeld start aan kunstproject ‘Ode aan de zandrug’ Halvezolenlijn

Medio juli zal het kunstwerk ‘Ode aan de zandrug’ geplaatst worden aan de Halvezolenlijn. Het kunstwerk maakt onderdeel uit van de kunstroute Halvezolenlijn en komt bij natuurpark de Vest in Waspik te staan.

Kunstenares Sannah Belzer kreeg van de gemeente Waalwijk de opdracht haar ontwerp ‘Ode aan de zandrug’ tot uitvoering te brengen. De kunstenares wordt hierin bijgestaan door de heemkundekring Op ’t goede spoor en Platform Waspik. Haar ontwerp verwijst naar de langgerekte zandrug tussen Geertruidenberg en Besoyen, waarop de dorpen Raamsdonk, Waspik, Capelle en Besoyen zijn ontstaan. Het werk nodigt uit tot spelen, beklimmen en recreëren. Op bepaalde plekken zijn verwijzingen te zien van de dorpen zoals die nu nog op de zandrug bestaan. 

Halvezolenlijn
De gemeenten Geertruidenberg, Heusden en Waalwijk hebben een kunstvisie opgesteld voor het Halvezolenpad in samenwerking met bkkc (brabants kenniscentrum kunst en cultuur). Het plan is om langs het Halvezolenpad, het fietspad op het voormalige spoorwegtracé tussen Raamsdonken Den Bosch, eigentijdse kunstwerken plaatsen. De kunst moet verwijzen naar de rijke geschiedenis van de (leer)industrie, met de invloed van deze spoorlijn op het omringend landschap en met de economische betekenis ervan voor de bewoners en de betrokken gemeenten. De kunstwerken zullen tevens het recreatieve en toeristisch gebruik van de bestaande fietsroute langs de lijn stimuleren. Het kunstwerk van Sannah Belzer is mogelijk gemaakt door: Platform de Langstraat, IVN de Waerdman, Verhagen Kaatsheuvel, Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling en de gemeente Waalwijk.