Certificering; ISO 9001, ISO 14001 en VCA**

Certificeringsinstantie SKG-IKOB controleert jaarlijks het door Kleijngeld gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem.  In het afgelopen half jaar hebben wij dit veiligheids- en kwaliteitsmanagement systeem geoptimaliseerd met behulp van extern adviesbureau Certificeringsadvies Nederland. Tevens zijn wij tijdens de afgelopen audit, naast de toetsing op het al eerder gehanteerde ISO 14001 en VCA **, gecontroleerd op de nieuwe ISO 9001:2015 normering. Trots zijn wij dan ook te mogen mededelen dat  wij verlenging van de ISO 14001 en VCA** certificaten hebben gekregen en het nieuwe  ISO 9001 certificaat  voor het komende jaar is gewaarborgd. Dit met dank aan alle medewerkers van Kleijngeld Bouw Onderhoud en Ontwikkeling die zich continue inzetten voor goede en betrouwbare dienstverlening met respect voor veiligheid en het milieu.